Mar 22

Re-integratienetwerk

Het Re-integratienetwerk is opgezet voor AVR-consulenten, re-integratieconsulenten en personeels-functionarissen die re-integratie in hun pakket hebben. Zij wisselen kennis en ervaring uit en bespreken nieuwe ontwikkelingen over verzuim en re-integratie. Ook is er regelmatig een gastspreker aanwezig. De deelnemers aan het netwerk houden onderling contact door middel van een groep op Linked-In.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij Sophie Aberson, consulent.

Startdatum
22 Mar 2018 om 09:00 uur
Einddatum
22 Mar 2018 om 11:00 uur