Mar 08

Kwaliteitscirkel HR

ViaZorg organiseert ongeveer één keer per kwartaal de 'Kwaliteitscirkel HR', gericht op HR brede casuïstiek en onderwerpen. Gezamenlijk wordt bepaald aan welke casus op de werkplek of onderwerp aandacht wordt besteed. Met elkaar wordt het probleem besproken, geanalyseerd en opgelost. 

De doelstelling van de Kwaliteitscirkel is het bereiken van een kwaliteitsverbetering. Dit komt tot stand door het uitwisselen van meningen en ervaringen over het werk, over de eigen rol en over de maatschappelijke context. Daarnaast is het belangrijk kennis, inzichten en vaardigheden te vergroten om de eigen werksituatie positief te beïnvloeden. De Kwaliteitscirkel moet inspiratie en nieuwe energie creëren en professioneel gedrag bevorderen.

De Kwaliteitscirkel is bedoeld voor alle functionarissen met P&O, HRM, personeelszaken in hun pakket. 

Meer informatie of deelnemen? 
Neem contact op met Sophie Aberson van ViaZorg of bel naar 0113 - 25 00 73.

Startdatum
08 Mar 2018 om 14:30 uur
Einddatum
08 Mar 2018 om 16:30 uur