Apr 03

3 april: Informatiebijeenkomst Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Iedereen heeft recht op een veilige zorgrelatie.

Mensen in de sector Zorg en Welzijn werken met hart en ziel voor hun cliënten. Maar er is helaas ook een klein aantal dat misbruik maakt van kwetsbare mensen. Diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door medewerkers in de zorg richting cliënten komen voor en misschien wel vaker dan we denken. Het is nu nog relatief gemakkelijk voor een dader om van de ene organisatie bij de andere organisatie te gaan werken, zelfs als er aangifte tegen iemand is gedaan. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn maakt daar een einde aan.

ViaZorg nodigt HR-professionals uit de VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg van harte uit voor de informatiebijeenkomst over het Waarschuwingsregister op dinsdag 3 april 2018 bij ViaZorg in Goes. Tijdens deze bijeenkomst hoort u alle ins en outs over het Waarschuwingsregister en hoe u zich als organisatie hierbij kunt aansluiten.


Programma 3 april 2018

13.00 uur Start programma met de volgende onderdelen:

  • Uitleg over het Waarschuwingsregister en op welke wijze organisaties kunnen aansluiten bij het register door Safia El Habhoubi, landelijk projectleider RegioPlus.
  • Workshop praktische en juridische aspecten rondom grensoverschrijdend gedrag van personeel in de zorg door mr. Cees van de Vegt, Arbeidsrechtspecialist bij HR juristen.

16.30 uur Einde programma


Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn

Het Waarschuwingsregister is een goed beveiligde online applicatie die voor bevoegde personen van deelnemende organisaties in te zien is. Volgens een door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurd protocol kunnen zij zelf personen die over de schreef gegaan zijn toevoegen aan het register. Vanwege de gevoeligheid van de informatie zijn alle gegevens versleuteld opgeslagen en alle privacyregels zorgvuldig geborgd. Op dit moment kunnen alle organisaties in de VVT, GGZ en Gehandicaptenzorg aan het register deelnemen. Ook vrijwilligers en uitzendkrachten kunnen in het Waarschuwingsregister worden opgenomen.

Vergewisplicht
Invoering van het Waarschuwingsregister komt niet uit de lucht vallen. Met de komst van de ‘vergewisplicht’ zijn zorgaanbieders verplicht onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van hun toekomstig personeel. Deze plicht kan op verschillende manieren worden ingevuld. Bijvoorbeeld door referenties na te gaan, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen of een check bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg te doen. Dat is echter niet altijd afdoende, zo vinden werkgevers in Zorg en Welzijn. Daarom is er nu ook het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn.

Initiatiefnemers
Het Waarschuwingsregister is een activiteit van het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties en RegioPlus. Samen zetten zij zich in voor bekwaam en voldoende personeel binnen grootste sector in Nederland: Zorg & Welzijn.  

Meer informatie en aanmelden
Lees hier meer over het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. Voor meer informatie over de informatiebijeenkomst kunt u terecht bij Bernadette Janssen via b.janssen@viazorg.nl of tel. 0113 - 25 00 73

Aanmelden kan tot uiterlijk 27 maart via onderstaande button:  

Startdatum
03 Apr 2018 om 13:00 uur
Einddatum
03 Apr 2018 om 16:30 uur