Apr 23

23 april: Bestuurlijk gesprek Erik Gerritsen en Doekle Terpstra

Op 23 april 2018 komen Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact en Erik Gerritsen, secretaris generaal ministerie VWS naar Zeeland. Een mooi moment om u op de hoogte te stellen van de laatste de ontwikkelingen in het Zorgpact en om uw betrokkenheid bij het Zorgpact om te zetten in kennisuitwisseling op regionaal en landelijk niveau.

Doel van de bijeenkomst
We gaan met Erik Gerritsen en Doekle Terpstra in gesprek over de voortgang van het Zeeuwse Zorgpact, eventuele knelpunten die we bij het uitvoeren van de ambities ervaren en over de rol die het landelijke Zorgpact kan spelen om knelpunten op te lossen.

Voor wie
Ambassadeurs Zorgpact Zeeland, leden FluenZ Adviesraad, betrokken bestuurders van zorg- & welzijnsorganisaties, gemeenten en provincie.

Programma (start 15.00 uur tot 17.00 uur)

  • Pitches uit de verschillende Zorgpact thema’s
  • Reactie Erik Gerritsen en Doekle Terpstra op de pitches
  • Gesprek aan de hand van geïnventariseerde knelpunten
  • Afsluiting en borrel

Locatie
Hoornbeeck college, Van Dusseldorpstraat 45, 4461 LT in Goes.

Aanmelden
U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via: info@viazorg.nl.
Wilt u een knelpunt inbrengen dan kunt u dat via hetzelfde e-mailadres doen.

Zorgpact Zeeland wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Zeeland.

Startdatum
23 Apr 2018 om 15:00 uur
Einddatum
23 Apr 2018 om 17:00 uur