Jun 25

Netwerk Vitaliteit

De focus bij duurzame inzetbaarheid ligt op vitaliteit en gezondheid en een loopbaan waarin employability centraal staat. Hoe zorg je ervoor dat je vitaal, gezond en bevlogen bezig bent? Hoe zorg je ervoor dat je de toegevoegde waarde kunt blijven leveren, ook in latere leeftijdsfasen?

De onderwerpen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid hebben veel zorg- en welzijnsorganisaties inmiddels geborgd in beleid en uitvoering. Professionals die zich met dit onderwerp bezig houden komen bijeen in een Lerend Netwerk Vitaliteit. Doel van dit netwerk is om de opgedane kennis en ervaring met elkaar te delen en te ontsluiten. Daarnaast zal er ook input zijn van externe deskundigen. Drie keer per jaar komen de professionals bij elkaar. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 25 juni a.s. van 10.00 tot 12.00 uur.

Aansluiten
Wil je meer informatie over het Lerend Netwerk Vitaliteit of wil je je aanmelden voor de bijeenkomst van 25 juni a.s.? Neem dan contact op met Sophie Aberson, loopbaanadviseur ViaZorg. Tel. 0113 - 25 00 73.   

Startdatum
25 Jun 2018 om 10:00 uur
Einddatum
25 Jun 2018 om 12:00 uur