Sep 13

Netwerk Mobiliteit

Het Netwerk Mobiliteit is gestart vanuit een vraag van een aantal zorg- en welzijnsorganisaties. Het netwerk bestaat uit 11 mobiliteitsadviseurs van Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties die in een vaste samenstelling bijeen komen. Onderling worden kennis, methodieken en instrumenten uitgewisseld. Verder wordt stilgestaan bij de positie van het mobiliteitscentrum binnen de organisatie, een sociaal plan versus sociaal kader en het functieprofiel van de mobiliteitsadviseur. Ook kan er onderling afstemming plaatsvinden over (boventallige) kandidaten.

Frequentie 
De deelnemers uit het Netwerk Mobiliteit komen drie keer per jaar bij elkaar. De agenda en de thema's worden door de deelnemers zelf bepaald. ViaZorg faciliteert dit netwerk.

Ook deelnemen? 
Wilt u ook deelnemen aan het Netwerk Mobiliteit of wilt u meer informatie? Neem contact op met Sophie Aberson (consulent) of bel naar 0113 - 25 00 73. 

Startdatum
13 Sep 2018 om 09:00 uur
Einddatum
13 Sep 2018 om 11:00 uur