Aanvraagcriteria SectorplanPlus 2e tijdvak bekend!

Vandaag, 1 mei 2018, is op www.sectorplanplus.nl het Programma van Eisen gepubliceerd waarmee werkgevers kennis kunnen nemen van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie van SectorplanPlus voor het tweede tijdvak.

Vanaf vandaag kan een gebruikersaccount aangemaakt, gegevens worden gewijzigd en kennis worden genomen van de aanvraagcriteria. Aanvragen voor het tweede tijdvak van het SectorplanPlus kunnen worden ingediend vanaf 15 mei tot en met 15 juni 2018 via www.sectorplanplus.nl.

Over SectorplanPlus

In totaal heeft het ministerie van VWS tot en met 2021 € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 miljoen) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn. SectorplanPlus is een subsidieregeling gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund. Opleidingsprojecten moeten gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde medewerkers en omscholing binnen de organisatie via gekwalificeerde scholing.

Subsidie van SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties (voor de regio Zeeland is dat ViaZorg) in verschillende tranches beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn. Voor het tweede tijdvak is wederom 80 miljoen euro beschikbaar. Download ook de infographic van het ministerie van VWS.

Kijk voor meer informatie, vragen en antwoorden over het SectorplanPlus en de aanvraagprocedure op www.sectorplanplus.nl of neem contact op met ViaZorg via sectorplanplus@viazorg.nl.

RAAT

Anders dan in het eerste tijdvak dient de arbeidsorganisatie vanaf het tweede tijdvak bereid te zijn een actieve bijdrage te leveren aan de realisering van de doelstellingen van de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT's) in de regio waar de opleidingsactiviteiten worden uitgevoerd en is hierop aanspreekbaar. RAAT nog niet ondertekend? Lees hier meer over RAAT Zeeland en download de intentieverklaring.

Informatiebijeenkomst

ViaZorg organiseert een voorlichtingsbijeenkomst voor aanvragers voor het tweede tijdvak. Deze bijeenkomst is met name interessant voor werkgevers die nog geen aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan.

Datum: donderdag 17 mei van 10.00 – 11.00 uur
Locatie: ViaZorg, Stationspark 2 te Goes
Aanmelden: mail naar sectorplanplus@viazorg.nl onder vermelding van het aantal personen
Kosten: geen 

Downloads
> Programma van eisen
> Infographic VWS