HZ start in september met Associate degree Health & Social Work

Per 1 september 2018 starten Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences een nieuwe regionale ‘Associate degrees Academie’ in Roosendaal.

Studenten kunnen hier voltijd Ad’s volgen: tweejarige praktijkgerichte hbo-opleidingen met een wettelijk erkend hbo-diploma. Een Ad-diploma leidt studenten op tot niveau 5, dit ligt tussen mbo-niveau 4 en hbo-bachelor niveau 6 in. De grootste doelgroep zijn dan ook mbo-studenten die verder willen studeren, maar geen vierjarige bacheloropleiding willen volgen. Ook havisten vormen een doelgroep. De opleidingen sluiten aan bij de regionale arbeidsmarkt

Health & Social Work
Health & Social Work is een van de nieuwe opleidingen. Studenten worden opgeleid voor een nieuw beroep waarin ze werken op het snijvlak van het gezondheidskundig, technologisch en het sociale domein. Startpunt is de definitie van gezondheid van M. Huber (2011). Die gaat uit van gezondheid als vermogen van mensen om zich aan te passen en eigen regie te voeren. Samen met andere studenten en onder begeleiding van ervaren docenten werken studenten aan opdrachten uit de praktijk. Hierbij maken ze gebruik van de theorie en vaardigheden die ze krijgen aangeboden in de lessen en tijdens gastcolleges. Tijdens de opleiding leren ze over de zeven rollen van de HSW’er en gaan ze aan de slag met de bijbehorende competenties. De rol van de gezondheidsbevorderaar staat centraal. 

Meer weten?
Op 22 mei en 14 juni zijn er Open Avonden in Roosendaal.
Meer informatie over de opleiding en deze Open Avonden is te vinden op www.ad-academie.nl.