Inschrijftermijn 1e tranche SectorplanPlus is beëindigd

De inschrijftermijn voor de eerste tranche SectorplanPlus is op dinsdag 5 december beëindigd.


De inschrijvingen worden nu geanalyseerd. Afhankelijk van het aantal intekeningen en de omvang van de intekeningen zullen vervolgstappen bekend worden gemaakt. Uiterlijk half december volgt hierover meer informatie. Houd hiervoor de website van SectorplanPlus goed in de gaten.

Over SectorplanPlus
Subsidie van SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties (voor de regio Zeeland via ViaZorg) in verschillende tranches beschikbaar voor werkgevers in zorg en welzijn. Voor de eerste tranche is € 30 miljoen euro beschikbaar, ruim € 24 miljoen voor opleidingsprojecten die betrekking hebben op verpleeghuiszorg en ruim € 5,6 miljoen voor opleidingsprojecten voor de overige sectoren in zorg en welzijn. Voor de regio Zeeland komt dat neer op bijna € 687.700 voor verpleeghuiszorg en € 134.700 voor de overige sectoren.

In totaal heeft het ministerie van VWS tot en met 2021 € 320 miljoen gereserveerd, waarvan het grootste deel (€ 260 miljoen) is geoormerkt voor de verpleeghuissector. De rest van de middelen (in totaal € 60 miljoen) is voor de overige sectoren in zorg en welzijn. Voor de regio Zeeland is in totaal € 8,77 miljoen beschikbaar (€ 7,34 miljoen voor verpleeghuiszorg; € 1,44 miljoen voor overige zorg).

SectorplanPlus is een subsidieregeling gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in zorg en welzijn extra worden ondersteund. Opleidingsprojecten moeten gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde medewerkers en omscholing binnen de organisatie via gekwalificeerde scholing.

Kijk voor meer informatie, vragen en antwoorden over het SectorplanPlus en de aanvraagprocedure op www.sectorplanplus.nl of neem contact op met ViaZorg, sectorplanplus@viazorg.nl of tel. 0113 - 25 00 73, ook als uw organisatie niet aangesloten is bij ViaZorg.