Nieuwe subsidiekaart en overzicht voor regelingen verpleeghuiszorg online

RegioPlus (samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties, waaronder ViaZorg) heeft een overzicht gemaakt van subsidies en voorzieningen die relevant zijn voor werkgevers in zorg en welzijn.

Daarnaast heeft het ministerie van VWS een notitie opgesteld met daarin de verschillende regelingen voor arbeidsmarkt en opleiden waarvan verpleeghuizen gebruik kunnen maken.

Subsidiekaart

De kaart bestaat uit vijf thema's:

  • InitiĆ«le scholing
  • Instroom werknemers
  • Behoud werknemers
  • Op- bij- en nascholing
  • Experimenten/innovatie

Daarnaast zijn er een aantal specifieke regionale subsidies in beeld gebracht. De subsidiekaart wordt regelmatig vernieuwd.

> Download de subsidiekaart van RegioPlus (versie 9 mei 2018)

Notitie regelingen verpleeghuiszorg

> Download de notitie regelingen verpleeghuiszorg (versie 29 mei 2018)