SectorplanPlus tweede tijdvak opent binnenkort

De aanvraagperiode van subsidie voor SectorplanPlus voor het tweede tijdvak gaat binnenkort van start.

Let op: dit bericht is aangepast op donderdag 26 april 2018

De subsidieaanvragen voor het tweede tijdvak kunnen ingediend worden tussen 15 mei 2018 en 15 juni 2018, waarbij gemaakte kosten met terugwerkende kracht vanaf 1 mei subsidiabel zijn. Opleidingen moeten uiterlijk 31 december 2018 gestart zijn. Vanaf 1 mei kunt u op www.sectorplanplus.nl het programma van eisen downloaden en de FAQ's raadplegen, een account aanmaken of uw gegevens aanpassen.

De landelijke aankondiging van de opening van het tweede tijdvak volgt eind april of begin mei. Houd daarvoor de landelijke website www.sectorplanplus.nl in de gaten of volg het Twitteraccount van SectorplanPlus voor de meest actuele informatie.    

Het landelijke budget voor het tweede tijdvak bedraagt 80 miljoen euro. Welk budget beschikbaar komt voor onze regio voor de verpleeghuissector en de overige sectoren zorg & welzijn is nog niet definitief vastgesteld.

Om aanspraak te kunnen maken op dit budget moeten organisaties verklaren dat zij een actieve bijdrage willen leveren aan de realisatie van de doelstellingen van het RAAT. Dat kunnen organisaties doen via het ondertekenen van de intentieverklaring van het RAAT Zeeland.


Eerste tijdvak

In de regio Zeeland participeren dit eerste tijdvak 34 organisaties waarvoor in totaal zo'n 1,89 miljoen euro is gereserveerd door het ministerie van VWS. Een mooi bedrag waarmee de organisaties die subsidie hebben aangevraagd onder meer van plan zijn om bijna 600 nieuwe medewerkers op te leiden.

Voor meer informatie over het SectorplanPlus kunt u contact opnemen met Lisa van Wijnen, regionaal projectleider bij ViaZorg via sectorplanplus@viazorg.nl of tel. 0113 - 25 00 73.