ViaZorg wint prijsvraag MOOC

Tijdens de RegioPlus Kennisdag op 22 mei werden de deelnemers uitgenodigd om onderwerpen in te dienen, die zich zouden leveren voor uitwerking in een MOOC. RegioPlus ontving inzendingen van deRotterdamseZorg, ViaZorg, Zowelwerk, een combinatie van Transvorm, Care2Care, Utrechtzorg en Zorg aan Zet, en nog een combinatie van Transvorm en UtrechtZorg. De inzendingen zijn ter beoordeling voorgelegd aan CNV Zorg en Welzijn om, vanuit het perspectief van de direct betrokkenen bij de arbeidsmarktproblematiek, werknemers, een winnaar te kiezen.

Juryrapport
MOOC staat voor Massive Online Open Course. Door massale deelname aan een thema en door de onderlinge verbindingen en interactie tussen de deelnemers ontstaat er een effectieve vorm van ‘social learning’, van leren van elkaar én van het ontstaan van nieuwe ideeën. Daarmee is een MOOC een uitstekende manier om buitengewoon complexe en moeilijk oplosbare problemen, zoals het structurele personeelstekort op de arbeidsmarkt in de zorg, te benaderen.
 
Er zijn een aantal voorwaarden om een MOOC succesvol te laten zijn:
 

  1. Het doel en de doelgroep moeten concreet omschreven zijn en de onderliggende visie moet glashelder zijn.
  2. De deelnemersgroepen moeten gemengd van karakter zijn. De deelnemers moeten zelf content kunnen ontwikkelen en deze content moet ook geoogst en gedeeld kunnen worden.
  3. Het onderwerp van de MOOC moet zich lenen voor ‘gamification’, ofwel er moeten ook online games bij kunnen worden gemaakt.
  4. Tenslotte moet de MOOC aan een aantal factoren voldoen die gelden voor alle interactieve programma’s, zoals ‘look and feel’, analyses, toegankelijkheid enzovoort.

De jury heeft de inzendingen beoordeeld op de eerste twee criteria en heeft daarnaast met een schuin oog gekeken of er al een mogelijke doorgroei naar voorwaarde nummer 3, de ‘gamification’ in de inzendingen besloten lag.
 
De winnende inzending is van ViaZorg: Aan de Slag (21st Century Skills, Social learning, sMOOC en Design Thinking in Zeeland). De visie van een intergenerationele benadering met zowel jeugd- als ouderenzorg is duidelijk uitgewerkt. Het doel, een prominente plaats voor 21st century skills en de doelgroep zijn helder omschreven. De jury is vooral positief over de hoge mate waarin design thinking en social learning een plaats hebben gekregen in de aanvraag. Beide elementen passen volledig bij een MOOC en leveren zich in hoge mate voor de ontwikkeling van games en game-achtige thema’s. Ook het zelf invullen van de thema’s en de eigen invulling van content van het lerend netwerk zijn in de inzending van ViaZorg duidelijk benoemd.

 

Bron: Regioplus