Zeeland op de rol voor landelijke arbeidsmarktcampagne 'IK ZORG'

Deze zomer bezoekt een campagneteam van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 72 zorginstellingen door heel Nederland, waar ruim 600 professionals vertellen waarom ze voor een baan in zorg & welzijn hebben gekozen. Hun verhalen staan centraal in de landelijke arbeidsmarktcampagne ‘IK ZORG’ die dit najaar van start gaat. Het doel is om mensen buiten de sector te laten zien dat werken in zorg en welzijn zoveel meer is dan wellicht wordt gedacht. De opnames in Zeeland staan deze week op de rol.

Sinds begin 2018 is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) druk bezig met het voorbereiden van een landelijke imagocampagne samen met verschillende partijen vanuit de zorg- en welzijnssector. Stichting ViaZorg is hier vanaf het begin bij betrokken geweest en deed de oproep naar de Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties om deel te nemen aan de campagne. Zo komen er uit Zeeland onder meer professionals uit de ouderenzorg aan het woord, uit de geestelijke gezondheidszorg en mensen uit de kinderopvang. In de landelijke campagne komen alle sectoren uit de zorg- en welzijnsbranche aan bod.

Behoud en instroom zorgpersoneel

De landelijke campagne 'IK ZORG' is een onderdeel van het brede arbeidsmarktprogramma Werken in de zorg van het ministerie van VWS en sluit aan bij de doelen van de Arbeidsmarktagenda 2023 Aan het werk voor ouderen. De Arbeidsmarktagenda 2023 Aan het werk voor ouderen, is een initiatief van het ministerie van VWS en werknemers, werkgevers en opleiders in de zorg. Samen maken deze partijen zich sterk voor behoud en instroom van zorgpersoneel.

IK ZORG

Mensen vertellen met de slogan 'IK ZORG' wat ze doen, waar ze trots op zijn en wat ze willen dat anderen weten over werken in zorg en welzijn. In het najaar zal de campagne in heel het land te zien zijn. Online, maar ook op de radio, tv en in bushokjes.