“Bezig zijn met duurzame inzetbaarheid getuigt van goed werkgeverschap en dat is weer positief voor het werkgeversimago, ook een hot item in de sector.”

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar personeel is een belangrijk thema in het personeelsbeleid voor zorg en welzijn. De werknemer is steeds meer verantwoordelijk voor zijn of haar eigen inzetbaarheid en verwerft continu kennis en competenties om aan het werk te komen en te blijven. Werkgevers moeten voorwaarden scheppen zodat deze werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen.

ViaZorg faciliteert haar aangesloten organisaties op dit gebied door het organiseren van een Lerend Netwerk Vitaliteit en een Arbonetwerk.


Terugblik Werkconferentie 'Allemaal Vitaal!'


Donderdag 16 november 2017 organiseerde ViaZorg de werkconferentie: Allemaal Vitaal! in Bodyline Healthcenter in Terneuzen. Ruim 80 zorg- en welzijnsmedewerkers en medewerkers HR, Arbo en teamleiders lieten zich inspireren op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Na een geslaagde middag gingen de deelnemers vol energie weer naar huis. Mét de nodige tools om zowel voor zichzelf als in de organisatie mee aan de slag te gaan.

Bekijk hier de foto's van deze middag > 


Gezond & Zeker

Preventie en vermindering van fysieke en psychische belasting en agressie vinden plaats binnen het kader van het RegioPlus project Gezond & Zeker. In de afgelopen jaren is rondom dit thema veel expertise opgebouwd. Tevens hebben zich landelijk circa 18.000 zorg- en welzijnsmedewerkers geregistreerd als ergocoach en/of veiligheidscoach. Daarnaast organiseert RegioPlus de jaarlijkse Kennisdagen van Gezond & Zeker en worden brochures, een vakblad en digitale nieuwsbrieven verspreid.

Kijk voor meer informatie op www.gezondenzeker.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief en het magazine dat ieder kwartaal verschijnt en vindt u informatie, tips en hulpmiddelen over het verminderen van fysieke belasting in de zorg.

Workshops en informatiemateriaal

ViaZorg organiseert op verzoek en bij voldoende belangstelling, workshops voor ergocoaches en veiligheidscoaches. Ook kunnen de Gezond & Zeker brochures kosteloos bij ViaZorg worden opgevraagd.