Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)

De arbeidsmarkt in zorg en welzijn heeft te maken met grote uitdagingen. De vraag naar personeel stijgt en het aanbod daalt. De instroom vanuit opleidingen is onvoldoende om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Naast de zichtbare tekorten aan zorg- en welzijnsprofessionals, heeft de sector ook te maken met een toenemend aantal ouderen, een toenemende complexiteit van zorg en (technologische) ontwikkelingen die andere eisen stellen aan organisaties en huidig en toekomstig personeel.

In alle regio's in het land wordt momenteel hard gewerkt aan de totstandkoming van verschillende actieplannen om de tekorten aan te pakken, de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). In deze plannen spreken partijen op bestuurlijk niveau uiteindelijk ambities af die zich richten op: meer instroom en opleidingscapaciteit; versterking imago; hoger opleidingsrendement; andere opleidingsmogelijkheden en een aantrekkelijke werkomgeving.

Veel organisaties werken al hard aan oplossingen, ze voeren acties uit of bereiden deze voor. De regionale plannen sluiten aan bij de al bestaande initiatieven én de regionale arbeidsmarktbehoeften en omstandigheden. Daarnaast zorgen een nauwe samenwerking en gezamenlijke acties ervoor dat problemen écht aangepakt kunnen worden, resultaten kunnen worden geboekt en er een toekomstbestendige arbeidsmarkt opgebouwd kan worden.

Dialogen
ViaZorg is begin 2017 gestart met HR- en bestuurdersdialogen om samen oplossingen te vinden voor knelpunten en nieuwe kansen te ontdekken. Deze dialogen zijn opgezet voor de drie domeinen: ouderenzorg, sociaal domein en eerstelijnszorg/ziekenhuizen. Vanuit deze samenwerking zijn spontaan al actieplannen ontstaan voor de ouderenzorg en het sociaal domein.

Deze plannen worden nu ingepast in de landelijke opzet van de RAAT. Hierdoor krijgt Zeeland niet één maar drie RAAT’s.

  • RAAT Ouderenzorg
  • RAAT Sociaal domein (GGZ, gehandicaptenzorg, jeugdhulp en maatschappelijk werk)
  • RAAT Eerstelijns/ziekenhuiszorg

Stand van Zaken (december 2017)
Het Actieplan Ouderenzorg en het Actieplan Sociaal domein zijn inmiddels in concept klaar. Het Actieplan Eerstelijns/ziekenhuiszorg volgt begin 2018. Het doel is om tot 3 Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten te komen waarin alle organisaties zich kunnen vinden en waaraan iedereen zich wil committeren.

Sectorplan Plus
Het ondertekenen van de intentieverklaring die hoort bij het RAAT is voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de SectorplanPlus gelden. Lees hier meer over het SectorplanPlus

Meer informatie Wilt u meer informatie over de RAAT of het Sectorplan Plus of wilt u een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van de RAAT’s, dan kunt u contact opnemen met ViaZorg (0113 - 25 00 73):