Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn


Een veilige zorgrelatie, daar moet iedere cliënt op kunnen vertrouwen

In zorg en welzijn werken we met hart en ziel voor onze cliënten. We bieden ze kwaliteit in een zorgzame omgeving waarin veiligheid en vertrouwen belangrijke voorwaarden zijn. Helaas houdt een enkeling zich niet aan de regels. Diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag door medewerkers in de zorg richting cliënten komen voor en misschien wel vaker dan we denken. En juist de meest kwetsbare en afhankelijke ouderen, zieken en gehandicapten zijn hiervan slachtoffer.

Registreren. Allemaal en altijd.
Alleen samen kunnen we dit voorkomen. Door allemaal mee te doen aan het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn. En door altijd te registreren. Zo creëren we samen een veilige zorg voor iedereen.

Informatiebijeenkomst
Binnenkort organiseert ViaZorg in samenwerking met RegioPlus informatiebijeenkomsten over het Waarschuwingsregister. Zodra hier meer over bekend is berichten wij alle aangesloten VVT-, GGZ- en gehandicaptenzorgorganisaties in Zeeland hierover. Houd ook onze activiteitenagenda in de gaten.

Meer weten of aanmelden?
Ga naar www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl of neem contact op met ViaZorg 0113 - 25 00 73.