“Alleen samen creëren we vernieuwing in de zorg!” Doekle Terpstra

Zorgpact Zeeland: Onze regionale ambitie

“Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven” (Huber, 2012).

In deze visie is gezondheid niet langer meer strikt het domein van de zorgprofessionals, maar van ons allemaal. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. De zorg gaat van ‘zorgen voor naar zorgen dat’. Professionals in zorg en welzijn moeten blijven leren om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen. 

Zorgpact Zeeland verbindt zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs en overheid zodat we samen bouwen aan een inspirerend en richtinggevend netwerk als broedplaats voor vernieuwend werken en leren in zorg en welzijn. Door bestaande en nieuwe concrete initiatieven onder het Zorgpact Zeeland te bundelen, komen we tot een beweging van innovatieve projecten gericht op de nieuwe zorg en het nieuwe leren. We maken samenhang en samenwerking zichtbaar en stimuleren de integratie van activiteiten.

> pdf Zorgpact Zeeland
> pdf Zorgpact Zeeland_samenvatting  


Activiteiten

Het Zorgpact Zeeland kent 7 thema’s. Ieder thema is onderverdeeld in een aantal ambities. Per ambitie worden één of meer concrete activiteiten opgezet. Deze activiteiten brengen de afstemming tussen het onderwijs en de moderne beroepspraktijk nader bij elkaar.  

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen per thema of wil je weten welke mensen uit zorg- en welzijn, overheid en onderwijs zich inzetten om de ambities waar te maken? Neem dan eens een kijkje op de onderstaande thema-pagina's: