Outplacement


Individueel en collectief 

Outplacement is gericht op het vinden van ander werk binnen of buiten de sector zorg en welzijn. ViaZorg ondersteunt de individuele werknemer (en werkgever) maar biedt ook ondersteuning door middel van een collectief outplacement traject.

Wanneer er binnen de organisatie sprake is van reorganisatie, boventalligheid en/of een sociaal plan, kunnen werknemers ruim voor hun (mogelijke) ontslagdatum al worden ondersteund door een sollicitatietraining, individuele of groepsgewijze loopbaanoriĆ«ntatie of diverse testen. De invulling van het dienstenaanbod is afhankelijk van uw wensen als werkgever en de wensen van de werknemer(s). Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van ViaZorg, tel. 0113 - 25 00 73.

“De ondersteuning van ViaZorg heb ik als zeer waardevol ervaren, zowel op inhoudelijk als op emotioneel gebied. De consulent heeft onze verhalen aangehoord en ons telkens weer gemotiveerd met de toekomst bezig te zijn.” Anita Kooiman, Middelburg