Re-integratie tweede spoor

Indien een werknemer langdurig ziek is, dient u als werkgever volgens de Wet Verbetering Poortwachter zorg te dragen voor re-integratie. Dat vergt veel tijd en aandacht. Zeker als er binnen de huidige organisatie geen herplaatsingsmogelijkheden zijn en de vervolgstappen nog onduidelijk zijn. 

ViaZorg heeft zowel de deskundigheid als de ervaring in huis om de medewerker te helpen een nieuwe weg in te slaan en u als werkgever te begeleiden in dit proces. 


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van ViaZorg, tel. 0113 - 25 00 73.