FluenZ

Een evenwichtige arbeidsmarkt voor zorg en welzijn wordt vooral bereikt door een goede samenwerking tussen onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties. Op die manier krijgen in Zeeland jaarlijks zo'n tweeduizend studenten een stageplaats en worden effectieve afspraken gemaakt over de inhoud van opleidingen en stages. 

 

> Bekijk het stage planning schema 


Over FluenZ

Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn in Zeelanddat is waar FluenZ voor staat. Het belang van de kwaliteit van zorg- en welzijnsopleidingen wordt door iedereen erkend. Daarvoor is een goed samenwerkingsklimaat in Zeeland al jaren aanwezig en dat wil iedereen zo houden. De intentie van deze samenwerking is neergelegd in een afsprakenkader dat aansluit bij het beleid van het Ministerie van OCW gericht op: 

  • Kwalitatief beter en vooral uitdagender beroepsonderwijs
  • Beroepsonderwijs dat beter aansluit op de behoefte van de arbeidsmarkt
  • Onderwijsorganisaties, leerbedrijven en lokale overheden trekken (regionaal) samen op. 

FluenZ kent een overlegstructuur op strategisch (de FluenZ Adviesraad) en uitvoerend (OZO Zeeland) niveau. Beroepsonderwijs, zorgorganisaties en op uitnodiging lokale overheden ontmoeten elkaar daar periodiek om de afspraken te vertalen in concreet beleid en uitvoering die door alle partijen wordt ondersteund.