Sluit je aan bij één van onze netwerken!

Nieuwe kennis opdoen, ervaringen delen, informatie uitwisselen én verbindingen leggen met vakgenoten uit zorg, welzijn en onderwijs?

Sluit je dan aan bij één van onze netwerken, bijvoorbeeld op het gebied van HR, Vitaliteit, Arbo en Re-integratie. Centraal in alle netwerken staat: ervaringen uitwisselen en kennis en inspiratie opdoen over de vraagstukken die de deelnemers tegenkomen in het werk. ViaZorg heeft hierin een faciliterende en verbindende rol. Op verzoek van de deelnemers uit het netwerk stellen we de agenda samen, organiseren we workshops en nodigen we externe gasten en deskundigen uit. 

De 'spelregels'
Het rendement van de bijeenkomsten is mede afhankelijk van de mate van betrokkenheid van de deelnemers. Heb je je aangesloten bij een netwerk? Dan verwachten we dat je je deelname niet als vrijblijvend beschouwt en dat je actief meedenkt in het samenstellen van de agenda. De netwerkbijeenkomst gaat alleen door als er minimaal 6 deelnemers aanwezig zijn. 

Ook aansluiten?
Is jouw organisatie aangesloten bij ViaZorg? Dan kun je je kosteloos aansluiten bij één of meerdere netwerken en vervolgens profiteren van alle voordelen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sophie Aberson,
loopbaanadviseur ViaZorg. 


Netwerkbijeenkomsten 2018

In 2018 staan de volgende netwerkbijeenkomsten gepland: 

Kwaliteitscirkel HR
14.30 tot 16.30 uur 

 • Donderdag 8 maart
 • Donderdag 7 juni
 • Donderdag 13 september
 • Donderdag 22 november

Arbo netwerk
14.30 tot 16.30 uur

 • Maandag 5 februari
 • Maandag 14 mei
 • Maandag 5 november 

Re-integratienetwerk 
9.00 tot 11.00 uur 

 • Donderdag 22 maart
 • Donderdag 11 oktober

Netwerk Mobiliteit
9.00 tot 11.00 uur 

 • Donderdag 11 januari 
 • Donderdag 12 april
 • Donderdag 13 september
 • Donderdag 15 november

Netwerk Vitaliteit 
14.30 tot 16.30 uur 

 • Maandag 26 februari
 • Maandag 4 juni
 • Maandag 26 november 

Sectorbreed Arbeidsmarktoverleg

 • Dinsdag 26 juni van 13.30 - 16.30 uur
 • Woensdag 10 oktober van 9.00 - 12.00 uur