Arbeidsmarktoverleg

Welke ontwikkelingen zijn er op het gebied van de personeelsformatie? Hoeveel opleidingsplaatsen zijn er beschikbaar? Zijn er moeilijk vervulbare vacatures? Wat zijn de ervaringen met ontslagaanvragen?

Bovenstaande vragen komen o.a. aan bod tijdens het Arbeidsmarktoverleg (AMO) tussen adviseurs en managers P&O. De zorg- en welzijnsorganisaties onderkennen het belang van goed werkgeverschap, personeelsbeleid en een actieve interne arbeidsmarkt. Denk hierbij aan flexibele contractvormen, flexibele inrichting van het werk, effectief ziekteverzuimbeleid, beheersing van het verloop, voldoende leerlingenplaatsen en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Tijdens het overleg worden de diverse thema's besproken, ervaringen worden gedeeld en er worden onderlinge afspraken gemaakt.

Er is een Arbeidsmarktoverleg voor de regio Zeeuws-Vlaanderen en voor Walcheren/Oosterschelderegio. ViaZorg faciliteert beide AMO's twee tot vier keer per jaar. Eén keer per jaar is er een netwerkbijeenkomst voor alle medewerkers van personeelszaken.

Aansluiten
Wil je aansluiten bij het arbeidsmarktoverleg in jouw regio? Neem contact op met Krijn Verhage, beleidsmedewerker. Tel. 0113 - 25 00 73