Kwaliteitscirkel HR

Wil jij met P&O en HRM vakgenoten uit zorg en welzijn ervaringen uitwisselen en kennis en inspiratie opdoen over de vraagstukken die je tegenkomt in je werk? Sluit je dan aan bij de Kwaliteitscirkel HR!

Ongeveer één keer per kwartaal organiseert ViaZorg de 'Kwaliteitscirkel HR', gericht op HR brede casuïstiek en onderwerpen. De deelnemers in het netwerk bepalen samen aan welke casus of aan welk onderwerp aandacht wordt besteed. Met elkaar wordt het probleem besproken, geanalyseerd en opgelost. 

Door het uitwisselen van meningen en ervaringen over het werk, over je eigen rol en over de maatschappelijke context vergroot je je eigen kennis, inzicht en vaardigheden.

Aansluiten 
Wil je meer informatie over de Kwaliteitscirkel HR of wil je aansluiten bij het netwerk? Neem contact op met Sophie Aberson, loopbaanadviseur ViaZorg. Tel. 0113 - 25 00 73.