Re-integratienetwerk


Het Re-integratienetwerk is opgezet voor verzuim en re-integratieconsulenten en voor personeelsfunctionarissen die re-integratie in hun pakket hebben. De deelnemers aan het netwerk wisselen kennis en ervaring uit en bespreken nieuwe ontwikkelingen over verzuim en re-integratie. Ook is er regelmatig een gastspreker aanwezig. 

Het Re-integratienetwerk wordt twee keer per jaar georganiseerd.

Aansluiten
Wil je meer informatie over het Re-integratienetwerk of wil je aansluiten? Neem contact op met Sophie Aberson, loopbaanadviseur ViaZorg. Tel. 0113 - 25 00 73.