Monica Roose

Directeur - bestuurder

Expertise: organisatie- ontwikkeling- en advies, HRM en coaching

Ingel Baaijens

Beleidsadviseur

Expertise: organisatie, opleidingen

Bernadette Janssen

Beleidsadviseur

Expertise: Waarschuwingsregister zorg en welzijn, projecten

Renske Weda

Loopbaanadviseur

Expertise: loopbaan- en re-integratieadvies, Sterk in je Werk coaching en jobcoaching

Sophie Aberson

Loopbaanadviseur

Expertise: loopbaan, re-integratie, HRM en coaching

Bianca Milhous

Secretaresse

Expertise: secretariaat en loopbaanportal ZZ.nl

Krijn Verhage

Beleidsadviseur

Expertise: arbeidsmarkt, opleidingen

Lisa van Wijnen

Beleidsadviseur

Expertise: arbeidsmarkt, SectorplanPlus, beleid en projecten

Meike Coppoolse

communicatieadviseur

Expertise: communicatie en projecten

Rianne Deij

Loopbaanadviseur

Expertise: re-integratie

Mirjam Landegent

Secretaresse

Expertise: secretariaat en projecten