Raad van toezicht

De raad van toezicht van ViaZorg bestaat uit vertegenwoordigers uit de sector zorg en welzijn en het onderwijsveld. 
De raad van toezicht vervult een belangrijke functie als toezichthouder en klankbord van de directeur/bestuurder van ViaZorg. 

Leden

De samenstelling van de raad van toezicht is als volgt: