Voorwaarden en reglementen


Algemene voorwaarden

Op de diensten en producten die ViaZorg levert, zijn de Algemene voorwaarden voor dienstverlening van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22045276.

> Algemene voorwaarden

Privacy- en klachtenregeling
ViaZorg beschikt over een privacyreglement en een klachtenreglement. In het privacyreglement wordt omschreven hoe ViaZorg omgaat met persoonlijke en vertrouwelijke informatie van cliƫnten.
De Klachtenregeling voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over de dienstverlening van ViaZorg.

> Privacyreglement
> Klachtenreglement

Voorwaarden inschrijving en annulering
Op de bijeenkomsten, workshops en trainingen die ViaZorg organiseert, zijn de voorwaarden voor inschrijving en annulering van toepassing.

> Voorwaarden inschrijving en annulering