Privacy

ViaZorg verzamelt zonder toestemming geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Wel worden statistische gegevens verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. De statistische gegevens (o.a. aantal raadplegingen per pagina) gebruikt ViaZorg om haar website te verbeteren. Als u een formulier op onze website invult, worden uw naam, e-mailadres, en eventueel uw adres en telefoonnummer verstuurd. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw reactie te beantwoorden (of bijvoorbeeld de aangevraagde informatie te versturen).

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten heeft. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.