ViaZorg werkt voor personeel, arbeid en organisatie in de Zeeuwse zorg- en welzijnssector.

 

Passende loopbaanbegeleiding

Ondersteuning bij management en beleid  

Carrièresite ZZ.nl

 

Contact

Viazorg voor u als werkgever Viazorg voor u als werknemer

Regionale samenwerking is de toekomst in sector zorg en welzijn

Op de werkconferentie ´Op naar een regionale arbeidsmarktagenda 2016-2020' hebben bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en onderwijs grote stappen gezet voor de toekomst van effectief regionaal arbeidsmarktbeleid in de sector zorg en welzijn. In gezelschap van een kabinetsdelegatie bestaand uit staatssecretaris Van Rijn en minister Bussemaker werden ambities geformuleerd voor 2016-2020, waarbij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, mobiliteit en kennisuitwisseling centraal stonden.         

Lees verder >Hoe verandert mijn zorg?

Interessante website over alle veranderingen per 1 januari 2015. Hoeverandertmijnzorg.nl.6 november: Ik heb een LinkedIn profiel... en nu?

LinkedIn is een veelgebruikt netwerk om uw zakelijke contacten mee te onderhouden. Nieuw of ander werk vinden, gebeurt steeds vaker door het online inzetten van het netwerk. Hoe komt u aan meer relaties via LinkedIn?

Lees verder >13 november: Workshop communicatie zorg en welzijn

Werk jij als communicatieadviseur bij een zorg- of welzijnsorganisatie? Of adviseer je vanuit een gemeente over de communicatie rond zorg en welzijn? Dan sta je voor een grote uitdaging door de veranderingen per 1 januari 2015.
Lees meer >18 november: Masterclass Wet Werk & Zekerheid

Regels omtrent het ontslagrecht, tijdelijke arbeidsovereenkomsten en de WW veranderen. Meer flexibiliteit voor werkgever en werknemer, terwijl het sociale vangnet blijft bestaan. De Wet Werk en Zekerheid moet dit mogelijk maken. Het eerste deel van de nieuwe regels gaat per 1 januari 2015 in.     

Lees meer >Sectorplan Zorg Zeeland is goedgekeurd: start indiening

Het door ViaZorg ingediende Sectorplan Zorg Zeeland is goedgekeurd! U als zorgwerkgever in de regio Zeeland kunt nu uw definitieve aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor cofinanciering van uw plannen.
Lees meer >Bezoek van de zorg- en welzijnsambassadeurs aan basisscholen en VMBO scholen

Basisschoolleerlingen en VMBO leerlingen op een interactieve en onvergetelijke wijze kennis laten maken met de zorg- en welzijnssector? Dat kan met het leuke en leerzame programma van ViaZorg! Lees meer...